Προσοχή!

Συστήνουμε να προσέλθετε στο χώρο 5 λεπτά πριν την ακριβή ώρα της κράτησής σας.
Η υποδοχή των ομάδων δεν είναι δυνατόν να γίνεται νωρίτερα και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εισέρχονται ταυτόχρονα.

Σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων ή μετά από αποτυχημένη προσπάθεια επικοινωνίας μαζί σας για επιβεβαίωση η κράτηση σας ενδέχεται να ακυρωθεί.

Booking System powered by: EscapeAll